Samen één in Feijenoord

Samen één in Feijenoord is sinds 2007 een actief netwerk in de deelgemeente Feijenoord. Er zijn inmiddels meer dan 30 partijen aangesloten die actief zijn in de sectoren zorg, welzijn, wonen en participatie. 

Samen één in Feijenoord faciliteert professionals in de deelgemeente met als uiteindelijke doel om de gezondheid en de kwaliteit van leven van de inwoners van Feijenoord
verbeteren. Wij gaan daarbij uit van een holistisch mensbeeld. We hebben aandacht voor de mens in zijn geheel. Daarbij zijn alle leefgebieden van de mens belangrijk:

  • zingeving
  • wonen
  • financiën
  • sociale relatie
  • lichamelijke gezondheid
  • psychische gezondheid
  • werk & activiteiten.

Wij werken daarom vanuit een integraal netwerk, waarin organisaties vanuit verschillende sectoren, werkend op verschillende leefgebieden, vertegenwoordigd zijn. Op die manier kunnen wij de bewoner op de verschillende leefgebieden zo goed mogelijk ondersteunen.