Verslag Topontmoeting 17 mei 2016 - Vitaal Ouder Worden

Prof. Dr. Joris Slaets beet het spits af. Met een even inspirerend als betrokken betoog over het terugkeren naar de wensen en behoeften van ouderen. Aan de hand van belangrijkste lessen uit Blue Zones gaf hij een warm pleidooi voor ‘positief welbevinden’. Deze Blue Zones zijn plekken op de wereld waar mensen (ondanks gebrek aan gezondheidszorg) heel gelukkig én heel oud worden. Belangrijkste lessen:
- Natuurlijk Bewegen
- Plan voor nu en voor de toekomst
- Verbondenheid 
- Gezond eten
Het positieve welbevinden wordt gevormd door liefdevolle relaties en dingen waar we van genieten in ons leven (bijvoorbeeld kunst & cultuur). Maar ook heel belangrijk: vrijheid. Zelf keuzes kunnen en mogen maken over hoe je je leven inricht.  Maar vrijheid gaat bijvoorbeeld ook om keuzes maken die ingaan tegen de normen van de zorg. En dat is niet altijd makkelijk.  
 
Slaets hield een pleidooi voor beleid waarin kansen worden geboden om vitaliteit en leefplezier zo groot mogelijk te maken. Daarbij moeten steeds vragen worden gesteld: wat heb je nodig? Waar word je blij van? Wie zijn belangrijk? Maar ook: wat vind je belangrijk om te kunnen doen? Slaets had aandacht voor liefdevolle zorg, waarin liefdevolle relaties niet kunnen ontbreken. De behoeften van mensen om geraakt, maar ook letterlijk aangeraakt te willen worden. 
 
Samen & Anders
Met zijn ‘lerende systeem’ waarin de behoeften en verlangens van bewoners centraal staan, had Slaets een mooi bruggetje naar de volgende spreker. Guido de Ruiter gaf een kijkje in de keuken van een mooi project uit eigen wijk: Samen & Anders. Aanleiding voor dit innovatieve project was het woongebouw Simeon en Anna van Laurens (waar huidige bewoners uiteindelijk uit zullen verdwijnen), maar ook een behoeftenonderzoek in de omgeving, veranderingen in de samenleving zoals langer thuis wonen, waar ook vereenzaming en vermindering van sociaal contact aan vast zitten. Het gaat om de omvorming van Simeon en Anna tot Samen & Anders: een verticale stad waarin samenwonen centraal staat, voor elkaar en met elkaar. De doelgroep bestaat uit kwetsbare burgers. Belangrijk zijn participatie en wederkerigheid. Hier wordt met een grote groep aan ketenpartners aan gewerkt. Wil je ook meedenken? Neem dat contact op Guido de Ruiter: mail@guidoderuiter.nl
 
De avond werd afgesloten door Maria Lunardo, projectleider Voor Mekaar van de gemeente Rotterdam in Feijenoord. Zij reflecteerde op beide presentaties vanuit haar ervaringen in Feijenoord. Zij had aandacht voor het aspect van ‘fysieke omgeving’, van groot belang, maar vaak een vaststaand gegeven. Verder herkende zij de moeilijkheid rondom het accepteren van de eigen keuze van de oudere, als dit ingaat tegen je eigen ideeën en normen.
 
De presentatie van de Topontmoeting vindt u hier Samen en Anders
De presentatie van Joris Slaets vindt u hier Vitaal ouder worden in Feijenoord