Verslag Topontmoeting 27 september 2016 - Aanpak Problematische Schulden

Na een hapje eten in Huis van de Wijk Oleander deed Annemiek Beukman (voorzitter van de stuurgroep van Samen één in Feijenoord) de aftrap. Vervolgens nam Nadja Jungmann (lector Schulden & Incasso aan de Hogeschool Utrecht) het woord. Wij waren blij dat zij, na haar optreden twee jaar geleden, nogmaals naar Rotterdam wilde komen. Nadja Jungmann is al jarenlang autoriteit op het gebied van schulden en incasso. 
 
Waar zij twee jaar eerder met name aandacht voor de psychologie van degene die een schuld heeft en een toelichting gaf op de theorie van ´Schaarste´, werd het dit keer praktischer gemaakt. Met inzichten vanuit de Verenigde Staten, gaf Nadja Jungmann praktische handvatten over hoe iemand met schulden te begeleiden. Een meerjarige aanpak is hierbij randvoorwaarde. Dit leverde uiteraard levendige discussie op met zowel gemeente als welzijnswerk, over de haalbaarheid hiervan in Rotterdam.
 
De avond werd afgesloten met een praktijkvoorbeeld vanuit DOCK Feijenoord en de Kredietbank. Zij gaven een toelichting op hun aanpak ‘Stop de Schulden’: een unieke samenwerking tussen de Kredietbank en een welzijnspartij die tot mooie resultaten leidt. Zowel DOCK als de Kredietbank gaven daarbij aan de inzichten van Nadja Jungmann te kunnen gebruiken bij eventuele doorontwikkeling van hun aanpak.
 
Beide presentatie zijn hier te vinden: Nadja Jungmann en DOCK-KBR