Verslag Topontmoeting 28 juni 2016 - Stevige start in Feijenoord

De inhoudelijke opening was aan Marieke Tuink, programmamanager Stevige Start van de gemeente Rotterdam opende het inhoudelijke programma.  Marieke gaf een toelichting op het programma en de rol die de gemeente daarin heeft. Aan de hand van de drie actielijnen van het programma werden een aantal concrete acties benoemd: zoals huisbezoeken en moedermentoren.
 
Vervolgens was het woord aan Leonoor van Eerden van  het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Rotterdam Zuid. Belangrijkste doelstelling van het VSV is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor zwangeren in de regio. Daarbij staan een uniform beleid en korte lijnen tussen 2de en 1ste lijn centraal. In Rotterdam Zuid is een hoog aantal zwangeren met veel risicofactoren. Daarbij speelt multi problematiek een rol, maar ook een gebrek aan zelfregie en wantrouwen ten opzichte van professionals. Des te belangrijk is intensieve samenwerking tussen verschillende ketenpartners.
 
De Hogeschool Rotterdam gaf daarna een inkijkje in het buddy-programma Nieuw in 010. Een programma voor zwangere vrouwen en jonge moeders in Rotterdam Zuid, waarin studenten een centrale rol spelen. Tweedejaars studenten Maatschappelijk Werk en Verloskunde trekken samen op en werken aan hun coachingsvaardigheden. Zij brengen twee wekelijks een bezoek aan een zwangere die zij lichte ondersteuning bieden. Daarbij geven zij altijd terugkoppeling aan de verloskundige.
 
Ten slotte was er ook aandacht voor de ontwikkeling van het jonge kind.  Mijke Lambregtse- Van den Berg (kinder- en jeugdpsychiater) en Margreet Hornstra-Moedt (infant mental health specialist/ psycholoog), beiden van het Erasmus MC. Zij hadden onder andere aandacht voor ‘affectregulatie’. Zij lieten zien welke gevolgen het al dan niet aanwezig zijn van affectregulatie heeft op de relatie tussen moeder en kind. Kinderen van depressieve moeders kunnen moeite hebben met emotie-regulering, er is sprake van minder optimale interactie, er kan onveilige hechting plaatsvinden en er kan een achterstand in ontwikkeling ontstaan. Het ‘Still Face Experiment’: (volg deze link) werd getoond en maakte veel indruk. Ten slotte werd een toelichting gegeven op de werkwijzen binnen de combi-poli van het Erasmus MC. Een buitengewoon inspirerende en interessante presentatie, die bij de aanwezigen een hoop reacties opriep.
 
Marieke Tuink van sloot het programma af, mede met het aanbod vanuit de het programma Stevige Start van de gemeente Rotterdam om aan een gezamenlijk vervolg te werken!