Verslag Topontmoeting 28 maart 2017 Signaleren

Topontmoeting  Signaleren in Feijenoord 28 maart 2017
Op dinsdag 28 maart heeft de eerste topontmoeting van 2017 plaatsgevonden. Het thema voor deze middag was Signaleren in Feijenoord. Het onderwerp  leefde  bij de deelnemers van Samen één in Feijenoord (SEF): de opkomst van deze middag in het Huis van de Wijk Oleander was groot. 
Na het welkomstwoord van Annemiek Beukman, voorzitter van SEF, het netwerken en het nuttigen van de heerlijke  broodjes en soepen door het Huis van de Wijk Oleander werd Elzo Niemeijer voorgesteld. Elzo is per 1 april aangenomen als nieuwe netwerkcoördinator SEF en is de opvolger van Annemarie van der Velden die per 1 februari is gestart in haar nieuwe functie als Projectleider Lezen en Schrijven Rotterdam. 
 
Presentatie signaleren
De aftrap van het programma werd gedaan door Joke Bijl, wijkverpleegkundige Coöperatie/MOB en Noor Jongenelen, Ouderen Maatschappelijk Werker wijkteams Afrikaanderwijk en Hillesluis. Zij hebben een presentatie gehouden over de ervaring die zij in hun werk hebben opgedaan m.b.t. (vroeg)signaleren en de manier waarop zij dit in hun dagelijkse werkzaamheden hebben verweven. Zij benadrukken tijdens hun presentatie dat dit alleen maar mogelijk is als er sprake is van goede afstemming en samenwerking met de partners in het veld. 
De presentatie is afgesloten met een casus die interactief met de deelnemers werd doorgesproken. 
De bespreking van deze casus leverde een levendige discussie op over verantwoordelijkheden en basisvoorwaarden van het werken met multiproblematiek maar benadrukte  tevens hoe belangrijk het signaleren en blijven samenwerken bij dit soort problematiek  is. 
Meer info: Joke Bijl of Noor Jongenelen.
Voor de presentatie, klik hier.
 
Inclusiebrigade 
De volgende presentatie kwam van Jolanda Sirre, accountmanager bij Pameijer.  In haar presentatie presenteerde zij het nieuwe gezamenlijke project van Dock en Pameijer, de zogeheten Inclusiebrigade. Doel van het opzetten van deze brigade is het oprichten van een nieuw ervaringsdeskundigen-netwerk. De  deelnemers van de inclusiebrigade kunnen (na een opleiding) als ervaringsdeskundige  hun levenservaringen positief  inzetten om buurtgenoten te helpen en te ondersteunen bij hun problematiek. 
Er kunnen 48 vrijwilligers (24 in Feijenoord en 24 in Hoogvliet) opgeleid worden tot inclusiebrigadiers. Begin mei 2017 start de opleiding die doorloopt tot eind december. Vanaf dat moment  kunnen de ervaringsdeskundigen doelgericht ingezet worden.  Men zoekt nog deelnemers voor de cursus. Mocht je nog mensen weten: geef het door !
Meer info en aanmelding:  Jolanda Sirre  
Voor de presentatie, klik hier.
 
Welzijn op recept
Welzijn op recept is een project van Lijn 2 en DOCK. Deze presentatie werd verzorgt door Patricia Antuzzi. Welzijn op recept is een beproefde methode van het doorverwijzen van mensen met psychosociale klachten door o.a. huisartsen, POH-GGZ, POH-Somatiek en assistentes naar een spreekuur waar een maatschappelijk werkster met de cliënt aan het werk gaat om de klachten te minimaliseren. 
De maatschappelijk werker kan, naar gelang de zorgvraag, de cliënt verder helpen door deze op de hoogte stellen van cursussen, workshops  en kan informatie verstrekken over vrijwilligerswerk.  Maar de maatschappelijk werker kan bij grotere problemen tevens doorverwezen naar zusterorganisaties die kunnen ondersteunen bij mogelijke financiële problematiek, opvoedproblemen of huiselijk geweld. Het spreekuur is bedoelt voor zowel cliënten als medewerkers. 
Meer info:  Patricia Antuzzi  
Voor de presentatie, klik hier.
Signalering en meer
Gert-Paul van ’t Hoff , gemeente Rotterdam/centrum voor publieke innovatie, heeft een presentatie gegeven hoe men in de (nabije) toekomst van plan is de diverse signaleringsmeldpunten zoals bv. Sisa, meldpunt isolement of het  meldpunt DOCK, beter met elkaar te verbinden en op elkaar aan te laten sluiten. Dit betekent niet dat alles in een vast format ingevuld en aangeleverd hoeft te worden maar wel hoe de juiste linken in de backoffice met elkaar verbonden zouden kunnen worden om de juiste doorverwijzing, doelgroep, samenwerking en organisatie tot stand te brengen. Gert-Paul doet, namens de gemeente,  het aanbod om de software die ontwikkeld is door de gemeente  t.b.v. deze signaleringsmeldpunten beschikbaar te stellen aan derden. Tevens zal hij het netwerk verder blijven informeren over de ontwikkelingen op dit vlak en signalerings-pilots die nu lopen.
Meer info: Gert-Paul van ’t Hoff
 
Samenvatting en conclusie
Signalering is een onderwerp wat overal, bij al onze partijen in het  netwerk, in vele vormen en werkwijzen terug te vinden is. Om goede uitvoering te geven aan signalering is samenwerking en een toereikend netwerk noodzakelijk. Niets is zo frustrerend en nadelig voor de cliënt als een signalering waar niets mee gedaan wordt doordat de doorverwijzing doodloopt, er bij de hulpverlener  niet bekend is waar men de cliënt naar toe door kan sturen of dat de cliënt van het kastje naar de muur gestuurd wordt. 
Om dit soort trajecten soepeler te laten verlopen wordt er voor gepleit om na te denken over een vorm waarin op casus/uitvoeringsniveau bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden met als doel een oplossingsgerichte manier van samenwerken te bevorderen en sneller en effectiever tot oplossingen te komen met name op het gebied van zorgmijders en cliënten met multiproblematiek .
In een afsluitend woord vraagt Annemiek aan het netwerk om mee te denken over hoe wij, als netwerk, de volgende stap kunnen maken. Hoe blijft  de discussie levend, hoe kunnen wij onze (werk) ervaringen, zowel positief als negatief, beter delen met elkaar bij onderwerpen als signalering. Hoe kunnen wij nu, met al onze kennis binnen het netwerk, dit omzetten in concrete, praktische resultaten. Hoe kunnen we resultaten behalen en benoemen zodat de Feijenoorder hier ook echt ‘beter’ van wordt. Met dit huiswerk en dank voor de bijdrage van eenieder aan deze meeting werd de middag afgesloten.
 
De volgende topontmoeting staat gepland op woensdag 24 mei om 17.00 uur
Thema: ‘Beter oud worden in Feijenoord’
Locatie: Simeon & Anna, Strevelsweg 350 Rotterdam
Aanmelden voor 22 mei bij Ellen Schaar
 
 
Meer info: 
Netwerkcoördinator SEF
Elzo Niemeijer
tel.010-2916605